Digitální strategie

Jak na to?

Máte webovou stránku, kde nabízíte Vaše produkty a služby? Chcete optimalizovat prodejní strategii a získat nové zákazníky? Projdeme si společně následující kroky a vytvořím Vám strategii na míru a pomohu s její realizací.

Analýza a definování cílů

Pomocí výzkumu konkurence, segmentace zákazníků a výběru cílových skupin stanovíme směr jakým se v komunikaci dále ubírat. 

Zhodnocení současného stavu

Podíváme se na současnou situaci vaší pozice v online prostředí, s ohledem na SEO, content marketing, PPC a další oblasti online marketingu.

Návrh komunikační strategie 

Tvorba komunikační strategie s ohledem na cílové skupiny a rozhodovací proces – see, think, do a care. Navrhnu kanály na kterých zákazníky oslovit s jakým obsahem. 

Akční kroky 

Výstupem bude postup akčních kroků, jaké v rámci obsahové a komunikační strategie použijete

Sdílet